WE CARE WHEN YOU TOUCH

ที่แรก......ในพัทยา ปลอดเชื้อในทุกการสัมผัส

โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา นำร่องติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart Nano Ion ภายในโรงแรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในยุค New Normal

.

คณะผู้บริหาร และพวกเราชาว DJB ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการดำเนินการติดสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นแผ่นสัมผัสกำจัดเชื้อโรค ที่ประกอบด้วย Cu+ และ Zinc+ ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรค ด้วยระบบ Smart Nano Ion ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย บนพื้นผิวได้ตลอดเวลาโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ ผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย โดยติดตั้งในบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น เคาท์เตอร์เช็คอิน เคาท์เตอร์ชำระค่าอาหาร และปุ่มกดลิฟท์โดยสารภายในโรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ที่เข้าใช้บริการทุกท่าน

.

ทั้งนี้ทางโรงแรมขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามหลักปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย

- D (DISTANCING) เว้นระยะระหว่างกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น

- M (MASK- WEARING) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- H (HAND WASHING) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

- T (TEMPERATURE CHECK) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

- T (THAICHANA) สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

ADDRESS
Headquarters: 302/47 SUUAN SUE TONG, WATTANA, LADPHRAO BANGKOK 10310
BRANCH: 19/34 PRIVATE VILLE HUA MARK, BANGKAPI BANGKOK 10240
CONTACT
TEL 065-717-5816
E-MAIL : Marketing@Livecleantechnology.com