OUR CLIENTS

ขั้นตอนการทำงาน แผ่นฆ่าเชื้อ ซีทัช

เมื่อมีเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สัมผัสอยู่ที่พื้นผิวของแผ่น ซีทัช ในชั้น Micro-Porous Layer ทำหน้าที่เสมือนหลุมดำ ดูดเชื้อลงไปที่ชั้นล่าง และฆ่าเชื้อด้วยระบบสมาร์ทนาโนไอออน (Smart Nano ION) ภายใน 2 วินาที ทำให้พื้นผิวของ ซีทัช สะอาดตลอดเวลา 99.9% ไม่ส่งต่อเชื้อให้คนถัดไป

PRODUCT

CERTIFICATION

OUR PROJECTS

บริษัทฯขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่น และไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราโดยบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขอนามัยที่ดี เราขอขอบคุณที่ได้รับโอกาส และความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป

OUR PROJECTS

บริษัทฯขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่น และไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราโดยบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขอนามัยที่ดี เราขอขอบคุณที่ได้รับโอกาส และความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ADDRESS
Headquarters: 302/47 SUUAN SUE TONG, WATTANA, LADPHRAO BANGKOK 10310
BRANCH: 19/34 PRIVATE VILLE HUA MARK, BANGKAPI BANGKOK 10240
CONTACT
TEL 065-717-5816
E-MAIL : Marketing@Livecleantechnology.com